Publisher Correction: Bispecific IgG neutralizes SARS-CoV-2 variants and prevents escape in mice.

De Gasparo R, Pedotti M, Simonelli L, Nickl P, Muecksch F, Cassaniti I, Percivalle E, Lorenzi JCC, Mazzola F, Magrì D, Michalcikova T, Haviernik J, Honig V, Mrazkova B, Polakova N, Fortova A, Tureckova J, Iatsiuk V, Di Girolamo S, Palus M, Zudova D, Bednar P, Bukova I, Bianchini F, Mehn D, Nencka R, Strakova P, Pavlis O, Rozman J, Gioria S, Sammartino JC, Giardina F, Gaiarsa S, Pan-Hammarström Q, Barnes CO, Bjorkman PJ, Calzolai L, Piralla A, Baldanti F, Nussenzweig MC, Bieniasz PD, Hatziioannou T, Prochazka J, Sedlacek R, Robbiani DF, Ruzek D, Varani L

Nature - (-) - [2021-08-03; online 2021-08-03]

Type: Other

PubMed 34345019

DOI 10.1038/s41586-021-03719-5

Crossref 10.1038/s41586-021-03719-5

pii: 10.1038/s41586-021-03719-5


Publications 9.5.0