Shekriladze I

Family name Shekriladze
Given name Ia
Initials I
ORCID

ORCID 0000-0002-2787-0503

Affiliations D. Uznadze Institute of Psychology, Ilia State University, 0162 Tbilisi, Georgia.

1 publications


Publications 9.5.0